ออกแบบตามความต้องการ

โพลีสกรูมีความสามารถและเชี่ยวชาญด้านการออกแบบสกรูและกระบอกที่ทันสมัย พร้อมทั้งยังมีทีมวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า และเพื่อให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมพลาสติกที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีวัตถุดิบและกระบวนการต่างๆเพื่อผลิตสกรูให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นการ “เพิ่มปริมาณการผลิตและประสิทธิภาพของเครื่องจักร” และยืดอายุการใช้งานให้ยาวนาน และคงทน เพื่อให้ก่อประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าได้